Đào tạo lớp trẻ, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng là học s

admin14/11/2016 02:41 AM

Đào tạo lớp trẻ, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng là học sinh ́lớp 12.

Tin cùng chuyên mục

    Bình luận Đăng bình luận