LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2015-2016( Từ ngày 09/11 đến 14/11/2015)

admin21/11/2015 10:59 AM

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

Sáng

Chiều

Thứ Hai

09/11/2015

- Chào cờ - Sinh hoạt lớp

- Học theo TKB

-Kiểm tra mô hình trường học mới tại Vũng Tàu.

-  Học theo TKB

-BGH, GVCN, TVP, HS

- T. Quỳnh

Thứ Ba

10/11/2015

- Học theo TKB

- Kiểm tra mô hình trường học mới tại Long Điền(T Quỳnh)

- BD HSG

- Tiếp xúc HĐND tỉnh

- HT

Thứ Tư

11/11/2015

- Học theo TKB

-Tham dự chuyên đề Tin học lớp 6( THM) tại THCS Kim Đồng

-    Học theo TKB

- PHT, C. Vân

Thứ Năm

12/11/2015

- Học theo TKB

-Thi HSG môn MTCT cấp TP tại THCS Nguyễn Du

- BD HSG

- T. Quỳnh

Thứ Sáu

13/11/2015

-   Học theo TKB

- Tham dự tổng kết cuộc thi STKHKT tại UBND tỉnh

- Họp Đảng ủy P Long Tâm 

- Học theo TKB

- T. Trung,HS

- Bí thư

Thứ Bảy

14/11/2015

- Học theo TKB

- BD HSG

Tin cùng chuyên mục