LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2015-2016( Từ ngày 16/11 đến 21/11/2015)

admin21/11/2015 10:59 AM

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

Sáng

Chiều

Thứ Hai

16/11/2015

- Chào cờ - Sinh hoạt lớp

- Học theo TKB

-Họp kế hoạch tổ chức 20/11 phường L Tâm

-  Học theo TKB

-BGH, GVCN, TVP, HS

- HT

Thứ Ba

17/11/2015

- Học theo TKB

- Chuyên đề Ngữ văn lớp 6 THM

- BD HSG

-Hội thi Văn Nghệ chào mừng 20/11( Ban VN)

- PHT, GV N. Văn

THCS N. Du

Thứ Tư

18/11/2015

- Học theo TKB

- Tham dự Ngày Đại ĐK Dân tộc các Khu phố

-    Học theo TKB

- BGH, CTCĐ, Tổ VP

Thứ Năm

19/11/2015

- Học theo TKB

- Họp Chuyên môn

- BD HSG

- PHT

Thứ Sáu

20/11/2015

HỌP MẶT KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2015

HS Nghỉ

Thứ Bảy

21/11/2015

- Học theo TKB

- BD HSG

Tin cùng chuyên mục