Thông báo danh sách được phê duyệt kết quả trung tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo

admin27/04/2024 09:36 AM

Thông báo danh sách được phê duyệt kết quả trung tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục.

https://officialaccount.me/d/4443977729226451965?zl3rd=815789662550058820&id=49d513cd918878d62199

Tin cùng chuyên mục