Thông tin điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024

admin12/06/2023 03:33 PM

Thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 tại Hội đòng thi trường THPT Hoài Ân tra  cứu điểm thi tại  http://117.2.49.30:8080/

thí sinh nộp đơn phúc khảo từ 7 giờ 00' ngày 12/6/2023 đến 11 giờ 00' ngày 15/6/2023.

Ban tuyển sinh nhà trường tổng hợp gửi Sở GD&ĐT trước 14 giờ 00' ngày 15/6/2023./.

Tin cùng chuyên mục