Thư viện trường THPT Hoài Ân

admin13/10/2022 09:56 AM

Quý thầy cô và học sinh hãy đến với Thư viện THPT Hoài Ân để trang bị cho bản thân những kiến thức bổ ích nhất. 

Link: 

Các văn bản hướng dẫn thực hiện thuyên môn trong trường phổ thông:

https://drive.google.com/drive/folders/1ebYSbO5yq6nySolf-LJvyYBbHICTCw-m?usp=sharing

Các văn bản hướng dẫn dạy thêm học thêm trong trường phổ thông:

https://drive.google.com/drive/folders/1zd8NB9iYfdqJvAmfDjJuH9dkPmcMZi7p?usp=sharing

Các văn bản hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học sinh

https://drive.google.com/drive/folders/1Uqz06d5noPCKR4sd7SQ3XXvbG5F-NdFE?usp=sharing

Các văn bản hướng dẫn lưu trữ hồ sơ

https://drive.google.com/drive/folders/1Ysv_mteEdIfZS7tdSn7X37e5sem4S30U?usp=sharing

Bảng phân công chuyên môn năm học 2022-2023

https://drive.google.com/drive/folders/1ju05gRxeUInfjURfqa2aFzy63rM-VJY3?usp=sharing

Tin cùng chuyên mục